modernizacja hotelu i zagospodarowanie terenów na około