projekt zagospodarowania nabrzeża miasta i ulicy sąsiadującej