projekt zagospodarowania placu miejskiego w formie fluorescencyjnego odcisku