przestrzeń publiczna - projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego