jak działamy

Przypominamy, że NIE ZAJMUJEMY SIĘ JUŻ REALIZACJĄ TERENÓW I OGRODÓW. 

Jako ARCHITEKCI i BIURO PROJEKTOWE TYLKO WYKONUJEMY PROJEKTY - to jest Nasz zawód.

Firmy wykonawcze, budowlane i ogrodnicze, z którymi współpracujemy - chętnie polecimy. Polecone firmy wykonają Nasze projekty zgodnie ze swoimi umiejętnościami i doświadczeniem przenosząc gotowe rozwiązanie w rzeczywisty teren.

W przypadku zamówienia projektów indywidualnych

1
Wybór pakietu projektowego
Spotkanie wstępne Wycena mailowa
Na wstępie zachęcamy do zapoznania się z zakładką „cennik” i wyboru odpowiedniego do swoich oczekiwań pakietu projektowego.

Wyceny dokonujemy na dwa sposoby:
1)    mailowo – po otrzymaniu od Państwa prostego rzutu działki i kilku zdjęć, przygotowujemy wycenę na każdy opisany w cenniku pakiet projektowy (bezpłatnie)

2) osobiście – W przypadku chęci porozmawiania z Nami na żywo, możemy podjechać w ustalone do zaprojektowania miejsce, zapoznać się z terenem oraz oszacować kwotę ostatecznego projektu, na bazie proponowanych pakietów. Jednak takie spotkanie jest odpłatne i wynosi 100,00zł za każdą rozpoczętą godzinę spotkania oraz koszty dojazdu w przypadku miejsc trudno dostępnych lub oddalonych od centrum miasta.
Na spotkaniu otrzymują Państwo wstępną konsultacje i pierwsze pomysły na zagospodarowanie, stąd też kwota zawiera przeprowadzoną konsultacje i poświęcony czas. Po podpisaniu umowy na projekt, wchodzi w cenę tegoż projektu i jest odliczana od kwoty całkowitej, co ujęte jest w umowie.
W przypadku nienawiązania współpracy, rozliczona zostaje tylko przeprowadzona na spotkaniu konsultacja.
Rozliczenie następuje gotówką, na spotkaniu, więc w przypadku spotkań osobistych prosimy wcześniej przygotować należną kwotę, aby nie było nieporozumień.
2

Pomiar
Podpisanie umowy

Na spotkaniu związanym z podpisaniem umowy, jednocześnie dokonywane są pomiary niezbędne do wykonania projektu.
3

Szkic funkcjonalny Projekt koncepcyjny

W zależności od wyboru pakietu projektowego w pierwszej kolejności wykonywany jest szkic projektowy (pakiet minimum) lub szkic projektowy + wersja 3d (pakiet podstawowy)
4
Projekt wykonawczy
W zależności od wyboru pakietu projektowego, w dalszej kolejności wykonywana jest pełna dokumentacja projektowa, na bazie wcześniej przygotowanego szkicu lub koncepcji trójwymiarowej.

5
Kosztorys
Kosztorys jest usługą dodatkowo odpłatną i rozliczaną na bazie odrębnej umowy, po zakończeniu współpracy projektowej. Wykonanie kosztorysu może także zostać uwzględnione na początku współpracy i być od razu dołączone do dokumentacji projektowej.
Kosztorys wykonany jest tylko na podstawie gotowego projektu. Nie wykonujemy kosztorysu bez projektu bądź przed jego przygotowaniem.
Kosztorys można także zlecić firmie bądź firmom kierunkowym, które będą realizować poszczególne prace projektowe w terenie.

6
Obsługa poprojektowa
Obsługa po projektowa obejmuje nadzór nad projektem podczas realizacji założenia i dbałość o dokładne odzwierciedlenie projektu w terenie. Obsługa poprojektowa jest uwzględniona w wycenie pakietu projektowego o nazwie „Pakiet kompleksowy”.
W innych przypadkach nadzór rozliczany jest oddzielnie.
W przypadku zamówienia projektów gotowych

Projekty gotowe
Zapraszamy do Naszego sklepu internetowego i wyboru projektów, już sprawdzonych, zrealizowanych i gotowych od ręki, w bardzo korzystnych cenach

www.ogrody-online.pl